Wat is de optimale plek van een Cost Engineer in een organisatie?

  • -

Wat is de optimale plek van een Cost Engineer in een organisatie?

Category : Uncategorized

Een Cost Engineer zit vaak op verschillende plekken binnen verschillende organisaties.
Om de optimale plek van de Cost Engineer in een organisatie vast te leggen moet er eerst gekeken worden na wat Cost Engineering is.

De Dutch Association of Cost Engineers (DACE) heeft uitbereid omschreven wat Cost Engineering is:

Cost Engineers leveren onafhankelijke en betrouwbare kostenramingen en kostenbeheersing (project  controls) ten behoeve van de ontwikkeling, voorbereiding, uitvoering en beheer en onderhoud van investeringsprojecten.

Zij zijn professionele adviseurs, intern of extern, aan  projecteigenaren, financiers of aannemers en worden ingeschakeld van de vroegste (front end) tot de laatste projectfase (close out).  Zij baseren hun ramingen op de analyse van o.a.  scope, planning (schedule), locatiefactoren, life cycle benaderingen en risico’s.  Zij hanteren daartoe zowel deterministische als probabilistische berekeningen.

Cost Engineers zijn ondermeer actief in de procesindustrie, industrie- en utiliteitsbouw en grond-, water- en wegenbouw. Cost Engineers beschikken vanuit een technische achtergrond, met ontwerp- en uitvoeringservaring,  en aanvullende opleiding over de benodigde rekenkundige,  economische en contractuele kennis. Quantity Surveyors en Bouwkostendeskundigen bekleden soortgelijke functies als Cost Engineers, maar de naamgeving kan verschillen per taalgebied en/of bedrijfstak.

Welke verschillen zien we in organisaties?
Bij de omschrijving van de DACE is te zien dat Cost Engineer een uitgebreide functie is, hierdoor kan het per organisatie verschillen wat het werk van de Cost Engineer inhoud.
Grofweg zijn er 4 grote plekken in een organisatie aan te wijzen waar een Cost Engineer zit, dit zijn: bij inkoop, verkoop/commercie, R&D en midden tussen de afdelingen als een spin in het web.
Bij elke plek horen bepaalde verantwoordelijkheden en werkzaamheden

Een Cost Engineer bij productie zal zich vooral bezig houden met de optimale productiemethode, optimale seriegroottes en maakbaarheid.
Bij inkoop zal het meer gaan om inkoopondersteuning en het berekenen van de laagst mogelijke (inkoop)kostprijs  voor het product met de juiste kwaliteit.
Aan de kan van verkoop/commercie  zal een Cost Engineer zich meer bezig houden met het vaststellen van de verkoopprijzen, project(verkoop)prijzen en budgetteren.
Een Cost Engineer die los staat/in het midden van de organisatie staat zal zich met projecten en een combinatie van de eerder genoemde  aspecten bezig houden. En is in staat het geheel goed te overzien.

 

Wat is de consequentie dat een Cost Engineer die dicht bij of in dienst van een bepaalde afdeling  staat?
Het gevaar is dat er tunnelvisie optreed en de Cost Engineer te veel in het belang van die ene afdeling denkt en handelt.  Daarnaast kan hij het overzicht over het gehele bedrijf/proces of project uit het oog verliezen. Een voordeel is dat de Cost Engineer veel verstand en ervaring heeft van bepaalde aspecten van het vakgebied.

Als een Cost Engineer tussen de afdelingen staat, heeft deze vaak een goede helikopter view over het gehele project, proces of organisatie en heeft vele kwaliteiten. Een nadeel kan zijn dat de focos op bepaalde aspecten van het vak wat minder is.

Wat is de ideale plek van een cost engineer?
De meest optimale die een Cost Engineer in de maak en machinebouw industrie kan hebben is waarschijnlijk de onafhankelijke Cost Engineer in het midden van de organisatie.
De Cost Engineer heeft een dienstverlenende functie en kan de verschillende afdelingen ondersteunen en informatie leveren waar niet alleen een bepaalde afdeling mee verder kan maar waar het hele project/bedrijf of productieproces zijn voordeel mee kan doen.

Wat is volgens jou de optimale plek van een Cost Engineer binnen een  organisatie?