Waarom is mijn kostprijs belangrijk?

  • -

Waarom is mijn kostprijs belangrijk?

Category : Uncategorized

Waarom is mijn kostprijs belangrijk? Waarom hebben veel mensen moeite met het bepalen van zijn/haar kostprijs?
Wat bereik je ermee?
Het geeft inzicht in je kosten en je verdiensten. De juiste inzichten helpen met het nemen van de juiste beslissingen voor je bedrijf, product of dienst.

 

De markt bepaalt de prijs
De markt bepaald inderdaad de prijs, maar dit is de commerciële of verkoopprijs. Maar de markt bepaald niet JOUW kostprijs. Kan je, je product of dienst wel maken of leveren voor de prijs die de markt vraagt? Er moet uiteindelijk wel brood op de plank komen.
Er zit dus verschil tussen de marktprijs en de kostprijs, als je weet wat het verschil is wet je  ook wat je verdiend.

 

Kwaliteit en kostprijs gaan niet samen!?

Ik kan toch geen kwaliteit leveren tegen een lage prijs?  Nee dat kan niet, kwaliteit heeft een bepaalde prijs.
Kostprijs gaat niet automatisch over de laagst mogelijk kostprijs voor een product of dienst. Het gaat om de juiste verhouding, als de markt vraagt om kwaliteit verwachten ze niet automatisch de laagste prijs. Doet de markt dit wel dan is het de vraag of jij aan deze markt wilt leveren.

 

Voor mijn product kan ik geen kostprijs bepalen

Door de complexiteit van mijn product of door externe factoren, zoals weersinvloeden, kan ik geen kostprijs bepalen voor mijn product. Of wel?
Toch wel, maar het is niet altijd makkelijk om een kostprijs te bepalen. Maar door de juiste parameters te bepalen kan voor elk product of dienst een kostprijs berekend worden.

Het is belangrijk om in te zien dat je een kostprijs meestal vooraf maakt, hierdoor wordt er gerekend met gemiddelde of normale omstandigheden.
Achteraf weet je of je meerdere prototypen of aanpassingen hebt moeten doen aan het product. Door het maken van een nacalculatie weet je achteraf exact wat je product of dienst gekost heeft.